Góry i Wyżyny Morza, Rzeki, Jeziora Wodospady i Kaniony Doliny i Pustynie Wulkany i Gejzery Lasy Wyspy i Rafa Koralowa
 

 

 
Morze KaspijskieMorze Kaspijskie to bezodpływowe słone jezioro w Azji. Jest największym jeziorem świata z powierzchnią wynoszącą ok. 370 tys. km2 (zmieniającą się wskutek opadania poziomu wody, w 1930 roku wynosiła ona aż 442 tys. km2). Maksymalna głębokość to 1025 m. Zasolenie od 10-12‰ do bardzo dużego, sięgającego nawet 300‰ w zamkniętych zatokach. W Starożytności nosiło różne nazwy: Ocean Hyrkański, Morze Azarskie i Morze Kwalijskie. Morze KaspijskieMorze Kaspijskie jest położone między Rosją, byłymi republikami sowieckimi a Iranem, jest największym bezodpływowym zbiornikiem wodnym na ziemi. Słynie również jako jedyne na świecie naturalne siedlisko jesiotrów. Z ikry tych ryb produkuje się różne odmiany kawioru, z których najrzadsza jest biała, otrzymywana z jesiotrów albinosów. Populacji jesiotrów grozi wyginięcie z powodu przełowienia, więc organizacje ekologiczne starają się o tymczasowy zakaz połowów tych ryb do czasu, aż liczba osobników wróci do równowagi. Od niepamiętnych czasów przysmakiem tym delektowali się królowie i carowie. Na dnie Morza Kaspijskiego istnieją duże złoża ropy, tak więc rejon ten jest bardzo ważny dla światowej gospodarki. Z tym też wiąże się problem tego regionu: problemem jest spór o podział wód terytorialnych między pięć nadbrzeżnych państw. Do Morza Kaspijskiego wpadają rzeki Kura, Ural i Wołga. Jest połączone z morzem Azowskim kanałem Manych.
 
Góry i Wyżyny | Morza, Rzeki, Jeziora | Wodospady i Kaniony | Doliny i Pustynie | Wulkany i Gejzery | Lasy | Wyspy i Rafa Koralowa

Zapraszam również na : Kosmos | 7 cudów świata
(c) Krzysztof Kopiński